"We Are Souvenir" je ime niza javnih performansa SelfSightSeeing kompanije (pod vođstvom Johannes Lernpeissa and Bastian Petza) u kojima je grupa umenika i studenata koristila komercijalnu sliku grada za rekontekstualizaciju ideje prostora kao potrošnog dobra. Ukupno trajanje manifestacija je bilo oko petnaest sati sa nizom oko dvadeset različitih nastupa. Za produkciju dokumentacije je od presudne važnosti bilo razumevanje koncepta performansa - tehnička izvedba sama po sebi ne bi dala kvalitetne rezultate zbog prirode umetničke poruke i njenog fokusa na širi kontekst grada Beča i interakciju sa publikom.