Aversion to Activity

Kratki Film

Za

Marko Tirnanić

Kategorija
  • Dizajn zvuka
  • Montaža

Kratki film inspirisan teoretskim radom Miška Šuvakoviča

Više informacija

Shutter

Independent project

Za

Nezavisni projekat

Kategorija
  • Kamera
  • Montaža
  • Dizajn zvuka
  • Obrada Zvuka
  • Kolor korekcija

Kratki umetnički film finansiran od strane bečke Likovne akademije

Više informacija