RAYS je performans čija je centralna tema interakcija ljudskog tela sa ekranima i drugim medijskim predmetima. Izvedba je snimljena super telefoto objektivima nakon detaljnih proba tokom kojih je posebna pažnja posvećena tačnoj kinetici plesača i promenama u osvetljenju.