Sadržaj ove izložbe je koncipiran ne samo kao omaž delu autorke, već kao i niz referenci na austrijsku arhitekturu i istoriju. Najveći deo materijala je bio predstavljen kroz panele i postere , zbog čega je predstavljanje prostora na adekvatan i interesantan način predstavljalo najveći izazov snimanja.